Bejelentés


Gönyűi Polgárőr Egyesület Együtt, mindenkiért!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Hírek
Kerékpár regisztráció - 2016.

A Gönyűi Polgárőr Egyesület 2016. május 7-én, szombaton kerékpár regisztrációra várja a falu kerékpár tulajdonosait. A regisztráció helye: a Polgármesteri Hivatal udvara, (a korcsolyapályánál ideje: 8:30-tól 11:00 óráig. A regisztráció célja, hogy a kerékpár adatait felvegyük, lefényképezzük (oldalnézet, „alvázszám”) és a rendőrség részére nyilvántartásba vételre átadjuk. Ez azért hasznos, mert sajnos mindenkivel előfordulhat, hogy a kerékpárnak nyoma vész, viszont a regisztrált adatok alapján van kiindulópont, hogy mit keressen a rendőrség, mire figyeljen a polgárőrség és a lakosság. Ez nem garancia arra, hogy a kerékpár előkerül, de mindenképpen növeli az esélyeket. Kérjük, hogy a regisztrációra hozza magával saját, letisztított kerékpárját, és - ha van - a kerékpár papírjait! A regisztrációt az egyesület ifjú polgárőrei hajtják végre mentoruk irányítása alatt. Aki elunja a várakozást, addig igénybe veheti a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő kerékpáros pályát, vagy nézheti az egyesület által koordinált ifjúsági program tagjainak aznapi közlekedésbiztonsági programja keretében szervezett ügyességi, (rutin) feladatok végrehajtását. VÁRUNK MINDEN REGISZTRÁCÓRA JELENTKEZŐT!
Tisztelt Látogatók!

Honlapunk tartalmilag és vizuálisan is átalakításra kerül, a végleges állapot eléréséig türelmüket kérjük!

 


 

Üdvözöljük a Gönyűi Polgárőr Egyesület honlapján!


E honlapon az alábbiakban írt feladatainkról, elérhetőségeinkről, eredményeinkről, gondjainkról, kéréseinkről igyekszünk hírt adni. Tesszük ezt úgy, hogy „kapcsolattartó, kapcsolat építő” tevékenységünket megosztjuk a honlap és a már korábban működő facebook oldal között. Itt elsősorban a viszonylag állandó és a kiemelt információkat, a közösségi oldalon a napi „pörgő” eseményeket fogjuk „tálalni”.

 

A böngészéshez az Egyesület nevében hasznos időtöltést kíván Horváth Attila sajtófelelős.


Az alábbiakban alapszabály szerint ismertetett célokat összefoglalva…


azért vállaltuk a polgárőr tagságot, azért végezzük az önkéntes (ingyenes) szolgálatot, hogy másokat sem ébren, sem álmában lehetőleg ne veszélyeztessen sem személy, sem vagyon elleni bűnelkövető, ne veszélyeztessen természeti katasztrófa. Ám, ha mégis bekövetkezik a nem kívánt esemény, akkor közreműködünk a kárenyhítésben, az elkövető felderítésében. Mindezt úgy tesszük, hogy az alábbiakban írt „felettes”, koordináló, együttműködő szervek előírásait betartsuk, segítségüket igénybe vehessük.

Mindemellett napi kapcsolatot tartunk a falu lakóival, a település önkormányzatával, civil szervezeteivel, más polgárőr egyesületekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk az idősek megelőző felkészítésére, életük, lakókörnyezetük figyelésére.

Immár második éve külön program keretében foglalkozunk a fiatalokkal melynek célja:

- egyrészt a gönyűi fiatalok megnyerése önkéntes feladatok végrehajtására, felkészítése arra, hogy az előadódó különböző helyzetekben miként tudják segíteni a bűnmegelőzést, a közlekedésbiztonságot, hogyan tudnak részt venni a katasztrófák elhárításában, az egészség megóvásában, az emberi élet védelmében, mindezt úgy cselekedve, hogy ismerik a település történetét, céljait, tisztelik egymást, az itt élő embereket,

- másrészt, hogy az érettségizni szándékozók az előírt közösségi szolgálatot a polgárőr egyesületnél, vagy valamelyik helyi civil szervezetnél teljesítsék,

- harmadrészt, hogy a 14. év betöltése után lehetőleg sokan legyenek ifjú polgárőrök, a 18. év elérése után minél többen legyenek elkötelezett őrzői a település rendjének, és lépjenek be a polgárőrségbe.

Ez a mi célunk, nem is kevés…

 

AZ ALAPSZABÁLY SZERINTI CÉLOK, FELADATOK

 

A 2004-ben alapított Gönyűi Polgárőr Egyesület célja:

- a bűncselekmények megelőzése,

- a bűnalkalmak korlátozása,

- a vagyonvédelem javítása,

- a bűnelkövetést segítő körülmények feltárása,

- a lakosság biztonságérzetének növelése, a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.

 

Az Egyesület alapfeladatként:

 

- a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,

- figyelőszolgálatot,

- a közúti baleset helyszínén, valamint, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Az Egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen (a megfelelő előfeltételek fennállása esetén) közreműködik:

- a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban,

- a polgári védelmi szervezetek tevékenységében,

- a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,

- a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában,

- a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,

- az otthonában élő fogyatékos személy védelmében,

- a polgárok és javaik védelmében,

- az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,

- a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,

- a rendezvények helyszínének biztosításában,

- a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,

- az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,

- az Egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint

- a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

 

Az Egyesület működési területe:

 

Gönyű község közigazgatási területe, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal (továbbiakban: GMSMRFK) kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti esetekben az arra meghatározott vagy kijelölt helyszínen

 

Az Egyesület jogállása:

 

Az Egyesület „A polgárőrségről és polgárőr tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV törvény”, (továbbiakban: Ptv.) valamint  „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény” (továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

Az Egyesület tagszervezete a köztestületté alakult Országos Polgárőr Szövetségnek (továbbiakban: OPSZ), illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetségének (továbbiakban: GYMSMPSZ).

Az Egyesület munkáját a GMSMRFK-val kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak, továbbá az OPSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, illetve a GYMSMPSZ Alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján végzi.

 

Térkép

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!